Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
 • Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz
Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve vatandaşlık gibi konuları içeren derslere Sosyal Bilgiler denir.

 • Tarih: geçmişimizi bilmemizi, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmamızı sağlar.
 • Coğrafya: ülkemizi ve dünyayı tanımamızı sağlar. İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve insanların yaşamlarını öğretir. Ekonomik kaynakları bilmemizi sağlar.
 • Sosyoloji: Yaşadığımız toplumu, toplum içinde yaşamanın sorumluluklarını ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı sağlar.
 • Psikoloji: İnsanların kişilik özelliklerini bilmemizi sağlar ve onlarla iletişim kurmamıza yardımcı olur.
 • Ekonomi: İhtiyaçları karşılayacak malların üretim ve tüketim faaliyetlerini inceleyen, sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasıdır.
 • Vatandaşlık Bilgileri: Hak ve sorumluluklarımızı öğreniriz. Yasalara uymanın önemini kavrarız. Sorunlarımızı çözmede neler yapacağımızı öğreniriz.
Sosyal Bilgilerde Etkin Vatandaş

 • Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır.
 • Vergisini düzenli olarak öder.
 • Askerlik görevini yerine getirir.
 • Kanunlara ve kurallara uyar.
 • Sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Ülke yönetimine katkı sağlar.
 • Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
 • Haklarını bilir gerektiğinde kullanır.

 • Sosyal Bilgiler Dersinin Yararları
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreniriz.
 • Kişi olarak haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğrenmemizi sağlar.
 • Kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmemizi sağlar.
 • Sorumluluk ve vatandaşlık bilinci kazandırır.
 • Toplumsal kurallara uyma alışkanlığı kazandırır.
 • Hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu öğretir.
 • Demokrasinin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanınmamızı, insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar.
 • Sorun çözme becerisini geliştirir.
 • Bilimsel düşünen bireyler yetiştirir.
 • Toplumda yardımlaşma, dayanışma gibi konularda kişinin gelişmesini sağlar.
 • Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurlarının neler olduğunu öğrenmemizi sağlar.
 • Eleştirel düşünebilmeyi, kendi kararlarımızı verebilmenin önemini; ilgi istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
 • Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini öğrenmemizi sağlar.
 • Kaynak: Mehmet Çelik
 
Üst