Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
Dağ: Çevresine göre yüksekte kalan ve engebeli olan yeryüzü şekillerine denir. Ülkemizde dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ülkemizdeki başıca dağlar: Ağrı Dağı, Erciyes, Süphan, Nemrut, Uludağ, Toroslar, Doğu Karadeniz Dağları’dır
Ova: Çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklere denir. Ülkemizdeki başlıca ovalar: Çarşamba, Bafra, Çukurova, Harran, Konya Ovası’dır
Körfez: Denizlerin karaların iç kısımlarına doğru sokulduğu büyük girintilerdir. Ülkemizdeki başlıca körfezler: Edremit, Erdek, Gökova, İzmit, İskenderun’dur
Plato: Çevresine göre yüksekte kalan, akarsular tarafından yarılmış geniş düzlüklere denir Ülkemizde başlıca platolar: Erzurum-Kars platosu, Çatalca-Kocaeli platosu,Taşeli ve Haymana’dır.
Göl: Karayla çevrelenmiş durgun su kütlesidir. Ülkemizdeki başlıca göller: Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir, Akşehir, Eğirdir gölleridir
Akarsu: Bir kaynaktan beslenerek eğim doğrultusunda sürekli veya zaman zaman akan sulardır. Ülkemizdeki başlıca akarsular: Kızılırmak, Fırat, Dicle, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, Meriç nehirleridir.
 
Üst